پارچه های مصرفی

مواد مصرفی اقسام پارچه انواع پارچه
عمدتا تی شرت مردانه و زنانه 100% کتان
بیشتر برای لباس زنانه (مانند دامن) 95%

%5 لاکرادار
پنبه لاکرا
تی شرت 3 دکمه ، شلوار گرمکن ، شلوارک %100 کتان جودون پنبه
عمدتا برای لباس های زنانه

تی شرت های زنانه و مردانه

(برای لباس های مردانه هم قابل استفاده است)
%95 کتان

%5 لاکرادار
عمدتا برای تی شرت های مردانه و زنانه

(پشت و روی پارچه قابل استفاده است)

پارچه دورو
100% کتان فانریب
عمدتا برای تی شرت های رکابی

مردانه و زنانه و آستین بلند های پاییزه
100% کتان اینترلوک
عمدتا برای تی شرت های زنانه

مردانه و زنانه و آستین بلند های پاییزه
100% کتان

5% لاکرادار
ویسکوز
شلوار و شلوارک زنانه و مردانه

سویی شرت زنانه و مردانه

(پارچه پاییزه و زمستانه پرزدار)
100% کتان فلیس